Ελληνική Πολιτεία

Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: www.ypes.gr

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού www.mindev.gov.gr   

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: www.mod.mil.gr

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: www.minedu.gov.gr

Υπουργείο Εξωτερικών: www.mfa.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: www.ministryofjustice.gr  

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: www.ypakp.gr  

Υπουργείο Υγείας: www.moh.gov.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: www.culture.gr

Υπουργείο Οικονομικών www.minfin.gr  

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: www.ypeka.gr  

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: www.yme.gr  

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: www.yen.gr  

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: www.minagric.gr 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας www.apdthest.gov.gr